14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktivloven § 10i

Uddrag fra kommentarerne til aktivloven § 10i:

Efter de gældende regler modtager en tidligere straffet person samme ydelse, som andre modtagere af integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse under ressourceforløb eller jobafklaringsforløb eller ledighedsydelse. Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt. 2.1.1.1.1. for ydelserne størrel...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.