14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktivloven § 105

Uddrag fra kommentarerne til aktivloven § 105:

Til § 103Staten refunderer fuldt ud kommunens udgifter efter dette lovforslag til ATP-bidrag. I skånejob med løntilskud efter forslagets kapitel 7 afholder kommunen ikke udgifter til ATP-bidrag efter dette lovforslag, idet en andel af ATP-bidraget alene beregningsteknisk indgår i kommunens udgift til løntilskud. Udgiften til
Staten afholder udgifterne til forsørgelse af danske statsborgere i udlandet efter forslagets § 6. Dette svarer til bistandslovens § 134, stk. 2. ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.