14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktivloven § 103

Uddrag fra kommentarerne til aktivloven § 103:

Til § 101Istk. 1fastholdes den gældende regel om, at staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til revalidering, hjælp til selvstændig virksomhed samt værktøj og arbejdsredskaber.
Som beskrevet under de almindelige bemærkninger og bemærkninger til § 48 foreslås det i stk. 2 , at der sker en ændret byrdefordeling af driftsudgifterne til erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser og jobindslusningsprojekter, således at staten går ud, og amtskommunerne kommer ind. Forslagets stk. 3 svarer med reda...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.