14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktivloven § 10

Uddrag fra kommentarerne til aktivloven § 10:

Til § 10
Opfølgning Det følger af bistandslovens § 41, stk. 2, at senest 3 måneder efter, at der er udbetalt kontanthjælp, skal kommunen tage sagen op med henblik på bl.a. at vurdere, om der er grund til at yde andre former for hjælp. Dette princip foreslås i stk. 1 udvidet til en regel om løbende opfølgning. Fristerne for, hvornår d...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.