Aktiesparekontoloven § 4

Denne konsoliderede version af aktiesparekontoloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Aktiesparekontolov

Lov nr. 1429 af 05. december 2018,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1852 af 21. september 2021

§ 4

Aktiesparekontoen kan bestå af en eller flere indlånskonti og et eller flere værdipapirdepoter.

Stk. 2 Instituttet skal betegne konti og depoter m.v., så det fremgår, at de vedrører en aktiesparekonto.