14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktiesparekontoloven § 30

Uddrag fra kommentarerne til aktiesparekontoloven § 30:

Til § 30
Efter stk. 1 kan Skatteforvaltningen i sager om overtrædelser, der ikke skønnes at medføre højere straf end bøde, i et bødeforelæg tilkendegive den sigtede, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis den sigtede erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angiven frist, der efter begæring kan forlænges, at betale den...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.