14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Aktiesparekontoloven § 29

Aktiesparekontolov paragraf 29

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af aktiesparekontoloven og bygger på lov nr. 1429 af 05. December 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§29 Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

  • 1) afgiver urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger til brug for skattekontrollen,

  • 2) undlader at påse overholdelse af reglerne i §§ 5-9,

  • 3) undlader at afgive oplysninger efter § 11, stk. 2, til det modtagende institut,

  • 4) undlader at afgive oplysninger efter § 16, stk. 4, eller

  • 5) undlader at afgive oplysninger efter § 26, stk. 2.

•••

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••

Stk. 3 I forskrifter, der udfærdiges i medfør af loven, kan fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

•••
profile photo
Profilside