14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Aktiesparekontoloven § 27

Aktiesparekontolov paragraf 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af aktiesparekontoloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1852 af 21. september 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 Told- og skatteforvaltningen kan træffe afgørelse om ændring af instituttets opgjorte beskatnings- og afgiftsgrundlag eller den beregnede skat og afgift. Afgørelsen meddeles til aktiesparekontoens ejer med kopi til instituttet.

•••

Stk. 2 Aktiesparekontoens ejer kan klage over instituttets opgjorte skat og eventuelle afgift og grundlaget herfor. Klagen skal være vedlagt den underretning, som ejeren har modtaget fra instituttet efter § 21, stk. 2, 2. pkt. Det skal fremgå af klagen, på hvilke punkter ejeren mener at skatten eller afgiften er opgjort forkert. Instituttets eventuelle kommentarer hertil skal vedlægges.

•••

Stk. 3 Klage over en afgørelse efter stk. 1 eller over instituttets opgjorte skat eller afgift efter stk. 2 skal indbringes for Landsskatteretten eller skatteankeforvaltningen efter regler udstedt i medfør af skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 3. Indbringelsen skal ske senest 3 måneder efter modtagelsen af afgørelsen efter stk. 1 eller underretningen efter stk. 2.

•••
profile photo
Profilside