Aktiesparekontoloven § 19

Denne konsoliderede version af aktiesparekontoloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Aktiesparekontolov

Lov nr. 1429 af 05. december 2018,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1852 af 21. september 2021,
som ændret ved lov nr. 1563 af 12. december 2023

Indkomstopgørelsen
§ 19

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, aktieindkomsten og CFC-indkomsten bortses fra afkast på aktiesparekontoen.