Aktiesparekontoloven § 11

Denne konsoliderede version af aktiesparekontoloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Aktiesparekontolov

Lov nr. 1429 af 05. december 2018,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1852 af 21. september 2021,
som ændret ved lov nr. 1563 af 12. december 2023

Overførsel til andet institut
§ 11

Ved overførsel af aktiesparekontoen til et andet institut, der omfattes af § 3, anses aktiesparekontoen for videreført, som var den oprindelig etableret i det modtagende institut.

Stk. 2 Det afgivende institut skal i forbindelse med overførslen af aktiesparekontoen afgive oplysninger til det modtagende institut, som gør det modtagende institut i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til denne lov. Herunder skal følgende oplyses:

  • 1) Aktiesparekontoens værdi ved udgangen af indkomstperioden forud for overførslen.

  • 2) Negativ skat til fremførsel ved udgangen af indkomstperioden forud for overførslen.

  • 3) Skat vedrørende indkomstperioden forud for overførslen, i det omfang denne ikke er betalt.

  • 4) Indkomstperiodens udlodninger.

  • 5) Indkomstperiodens indskud.

  • 6) Indkomstperiodens betalte og refunderede skat.

  • 7) Indkomstperiodens betalte afgift.

  • 8) Afgift vedrørende indkomstperioden forud for overførslen, i det omfang denne ikke er betalt.

Stk. 3 Har aktiesparekontoens ejer været fuldt og begrænset skattepligtig i forskellige perioder i det kalenderår, overførslen foretages, skal de oplysninger, der er nævnt i stk. 2, afgives for hver indkomstperiode.