Bøger, som nævner Aktieoptionsloven § 3

Indledning

- Side 73 -

Aktieoptionslovens § 3, stk. 1, fastsætter følgende om arbejdsgiverens oplysningspligt:

Læs på Jurabibliotek

(...)

Aktieoptionslovens § 3, stk. 2, fastsætter følgende om sprog og tidspunktet for afgivelse af oplysningerne:

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 74 -

I det følgende anvendes ordet arbejdsgivererklæring om den skriftlige erklæring foreskrevet i aktieoptionslovens § 3. 1 1. Samme terminologi som hos Claus Juel Hansen, Aktieoptionsloven med kommentarer, 2. udgave, side 73 ff.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...i aktieoptionslovens § 3 tilsigter at sikre, at medarbejderne får de oplysninger, lovgiver har skønnet nødvendige for, at de har grundlag for at forstå det centrale indhold af ordningen, herunder også det for lovgiver væsentlige forhold, at der ikke nødvendigvis er en økonomisk gevinst forbundet med en aktieoptionsordning eller en lignende ordning.

Læs på JurabibliotekOrdninger etableret den 1. juli 2004 eller senere

- Side 76 -

...efter ansættelsesbevisloven. Det fremgår af aktieoptionslovens § 3, stk. 2, at de seks oplistede oplysninger skal gives » senest samtidig med, at oplysningen om ordningen eller aftalen skal indføres i ansættelsesbeviset efter bestemmelserne herom i lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet «.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Hvis aktieaflønningsordningen er etableret og gældende som et vilkår for medarbejderen allerede ved ansættelsen, skal oplysning om ordningen indføjes i ansættelsesbeviset, og der skal udarbejdes en arbejdsgivererklæring i henhold til aktieoptionslovens § 3. Begge dele skal gives til medarbejderen senest en måned ef-

Læs på JurabibliotekTildelingstidspunkt

- Side 80 -

I henhold til aktieoptionslovens § 3, stk. 1, nr. 1, skal der oplyses om » tidspunktet for tildeling af retten til senere at tegne eller købe aktier eller anparter «.

Læs på JurabibliotekKonsekvenser af manglende overholdelse af oplysningspligten

- Side 90 -

...manglende oplysninger ikke havde givet anledning til tvist i den konkrete sag, (ii) at koncernsproget hos den pågældende arbejdsgiver var engelsk og ikke havde givet anledning til sprogvanskeligheder for lønmodtageren, og (iii) at størstedelen af de oplysninger, som skal gives efter aktieoptionslovens § 3, stk. 1, var givet i tildelingsmeddelelserne.

Læs på Jurabibliotek