14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Aktieoptionsloven § 7

Lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af aktieoptionsloven og bygger på lov nr. 309 af 05. May 2004. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Overholder arbejdsgiveren ikke sin oplysningspligt i henhold til § 3, kan lønmodtageren tilkendes en godtgørelse.

•••

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis arbejdsgiveren er blevet pålagt at betale en godtgørelse for manglende overholdelse af oplysningspligten i lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, hvis mangelen vedrører den samme ordning eller aftale om aktiekøbe- eller tegningsrettigheder.

•••
profile photo
Profilside