Lovkommentarer, som nævner Aktieavancebeskatningsloven § 4A

Bemærk, at § 4A blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 4A, om det har en betydning.

§ 4 A

Læs lovkommentar til § 4A på side 179 til None.

Læs på Jurabibliotek