Lovkommentarer, som nævner Aktieavancebeskatningsloven § 19A