Lovkommentarer, som nævner Aktieavancebeskatningsloven § 1