Bøger, som nævner Aktieavancebeskatningsloven § 1

Begrebet »aktier«

- Side 2645 -

Ved udtrykket »aktier« forstås såvel aktier som anparter omfattet af aktieavancebeskatningsloven, jf. aktieavancebeskatningslovens § 1, stk. 1.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 2646 -

...svarede til markedskursen på tildelingstidspunktet. Ved lov nr. 1286 af 20. december 2000 blev også denne forskel fjernet, idet aktieavancebeskatningslovens § 1, stk. 2, blev ændret således, at aktieavancebeskatningsloven ikke fandt anvendelse på tegningsretter, der er omfattet af ligningslovens § 28, der erhverves den 1. januar 2001 eller senere.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 2649 -

Det er formentlig udelukket at anvende ligningslovens § 28 på køberetter til konvertible obligationer eller køberetter til tegningsretter, uanset at konvertible obligationer og tegningsretter efter aktieavancebeskatningslovens § 1 behandles som aktier. Sådanne køberetter er dog i alle tilfælde usædvanlige i praksis.

Læs på JurabibliotekOmstruktureringer

- Side 2664 -

...omstruktureringsreglen i ligningslovens § 7 P. Ligningslovens § 7 P, stk. 7, kunne derfor anvendes, forudsat at de øvrige betingelser i § 7 P, forsat var opfyldt. Ligningslovens § 28, stk. 1, 7. pkt., fandt anvendelse i en situation, hvor retserhvervede aktieoptioner i forbindelse med omstruktureringen ville blive afløst af RSU’er af tilsvarende værdi.

Læs på Jurabibliotek