Bøger, som nævner Aktieavancebeskatningsloven § 1

Salg til udstedende selskab

- Side 2403 -

...jf. ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 1. Moderselskabets afståelsessum for afståelse af aktierne i datterselskabet skulle derfor betragtes som udbytte til moderselskabet. Da der var tale om datterselskabsaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4 A, stk. 1, var udbyttet skattefrit for moderselskabet, jf. selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2.

Læs på JurabibliotekTil stk. 3. Afståelse af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, til det selskab, der har udstedt dem

- Side 2435 -

...selskabet likvideres. I disse tilfælde beskattes tilbagesalget altid som afståelse efter aktieavancebeskatningslovens regler. Dette svarer til gældende ret. Valget kan heller ikke træffes for tilbagesalg til investeringsforeninger. Tilbagesalget beskattes altid som afståelse efter aktieavancebeskatningslovens regler. Dette svarer også til gældende ret.

Læs på Jurabibliotek