14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktieavancebeskatningsloven § 23A

Uddrag fra kommentarerne til aktieavancebeskatningsloven § 23A:

Det foreslås, at den skattepligtige ved opgørelse af gevinst og tab efter lagerprincippet på koncerninterne konvertible obligationer og tegningsretter til konvertible obligationer omfattet af § 9 skal anvende lagerprincippet på den enkelte konvertible obligation. Ved koncerninterne konvertible obligationer forstås obligationer i koncernforbund...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.