14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktieavancebeskatningsloven § 20

Uddrag fra kommentarerne til aktieavancebeskatningsloven § 20:

Til § 20
Ved bestemmelsen fastslås det, at gevinst og tab ved afståelse af investeringsforeningsbeviser i visse akkumulerende investeringsforeninger skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter de regler, der gælder for afståelse af aktier i øvrigt. Der er med bestemmelsen alene tale om en tydeliggørelse ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.