14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktieavancebeskatningsloven § 19A

Uddrag fra kommentarerne til aktieavancebeskatningsloven § 19A:

Der foreslås indsat en ny bestemmelse i aktieavancebeskatningsloven som § 19 A, hvorefter der i stk. 1 indføres en betingelse for fysiske personer om oplysning om erhvervelse af visse aktier og investeringsbeviser m.v. i forhold til opnåelse af skattemæssigt fradrag for tab på disse.Ved betegnelsen »aktier og investeringsbeviser m.v.« for...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.