14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktieavancebeskatningsloven § 18

Uddrag fra kommentarerne til aktieavancebeskatningsloven § 18:

Til § 18
Til stk. 1 Bestemmelsen svarer til § 2 b, stk. 2, i den nuværende aktieavancebeskatningslov. Efter bestemmelsen skal gevinst og tab ved afståelse af andelsbeviser eller andele i andelsforeninger medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. For personer medregnes gevinsten e...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.