14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Aktieavancebeskatningsloven § 15

Uddrag fra forarbejderne til aktieavancebeskatningsloven § 15:

Til § 15
Bestemmelsen svarer til ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 4, og er medtaget i aktieavancebeskatningsloven ud fra den betragtning, at det også af aktieavancebeskatningsloven udtrykkeligt bør fremgå, at gevinst og tab ved afståelse af de pågældende aktier m.v. er skattefri. Det fastslås ved...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.