14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktieavancebeskatningsloven § 13

Uddrag fra kommentarerne til aktieavancebeskatningsloven § 13:

Til § 13
Til stk. 1 Bestemmelsen svarer til dels til § 4, stk. 4, i den nuværende aktieavancebeskatningslov. Efter bestemmelsen kan personer og dødsboer fradrage tab ved afståelse af unoterede aktier. Tab kan fradrages i aktieindkomsten. Hvis aktieindkomsten bliver negativ, beregnes en negativ ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.