14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktieavancebeskatningsloven § 12

Uddrag fra kommentarerne til aktieavancebeskatningsloven § 12:

Til § 12
Bestemmelsen svarer til dels til § 2, stk. 1, og § 4, stk. 1, i den nuværende aktieavancebeskatningslov. Efter bestemmelsen skal personer og dødsboer uanset ejertid medregne gevinst ved afståelse af aktier - såvel børsnoterede som unoterede - ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Gev...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.