14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om angivelse og indbetaling af afgift efter ligningslovens § 28 A, stk. 3, jf. § 28 B, stk. 1. (Aktieaflønningsordningen) § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 298 af 30. April 2001. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 De statslige told- og skattemyndigheder overfører indbetalt afgift efter § 2 og § 3, stk. 2, for en given afgiftsperiode, jf. ligningslovens § 28 C, stk. 2, til VækstFonden senest inden udgangen af det kvartal, der følger efter afgiftsperioden.

•••

Stk. 2 Følger det af en efterfølgende korrektion af afgiften vedrørende en given afgiftsperiode, at afgiften overstiger den afgift, der er overført til VækstFonden vedrørende afgiftsperioden, overfører de statslige told- og skattemyndigheder den manglende afgift til VækstFonden samtidig med den førstkommende overførsel efter stk. 1. Reglerne i § 2 og § 3, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for overførsler efter 1. pkt. Såfremt det følger af korrektionen efter 1. pkt., at afgiften er mindre end den afgift, der er overført til VækstFonden vedrørende den givne afgiftsperiode, overfører VækstFonden overskydende afgift omfattet af § 3, stk. 2, til de statslige told- og skattemyndigheder senest 3 uger efter, at de statslige told- og skattemyndigheder har gjort VækstFonden bekendt med korrektionen. Overskydende afgift omfattet af § 2 overføres ved VækstFondens foranstaltning til selskabet senest 3 uger efter, at de statslige told- og skattemyndigheder har gjort VækstFonden bekendt med korrektionen.

•••
profile photo
Profilside