14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om angivelse og indbetaling af afgift efter ligningslovens § 28 A, stk. 3, jf. § 28 B, stk. 1. (Aktieaflønningsordningen) § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 298 af 30. April 2001. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Kan afgiften (kursværdien af aktierne) efter ligningslovens § 28 A, stk. 4, 1. pkt., ikke opgøres til hele aktier, skal der afleveres henholdsvis deponeres det nærmeste antal hele aktier afrundet nedad.

•••

Stk. 2 Forskelsbeløbet mellem aktiernes kursværdi og den opgjorte afgift skal angives, jf. § 1, og indbetales kontant til de statslige told- og skattemyndigheder.

•••
profile photo
Profilside