14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om angivelse og indbetaling af afgift efter ligningslovens § 28 A, stk. 3, jf. § 28 B, stk. 1. (Aktieaflønningsordningen) § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 298 af 30. April 2001. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Betales afgiften ved aflevering af aktier, jf. ligningslovens § 28 A, stk. 3, nr. 2, skal betalingen ske til de statslige told- og skattemyndigheder enten i form af aflevering af aktiebreve eller i form af en dokumentation for at aktierne er overdraget til VækstFonden.

•••

Stk. 2 Betales afgiften ved deponering af aktier, jf. ligningslovens § 28 A, stk. 3, nr. 3, skal betalingen ske til de statslige told- og skattemyndigheder i form af en kopi af en deponeringsaftale med pengeinstituttet eller en anden værdipapirhandler omfattet af lov om værdipapirhandel m.v.

•••
profile photo
Profilside