14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om angivelse og indbetaling af afgift efter ligningslovens § 28 A, stk. 3, jf. § 28 B, stk. 1. (Aktieaflønningsordningen) § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 298 af 30. April 2001. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Værdien af det vederlag, jf. ligningslovens § 28 A, stk. 1, 2. pkt., som medarbejderen modtager, og afgift efter ligningslovens § 28 A, stk. 3, jf. § 28 B, stk. 1, skal angives på blanketter udarbejdet af de statslige told- og skattemyndigheder.

•••

Stk. 2 Angivelsen skal indgives til de statslige told- og skattemyndigheder af det selskab, hvor modtageren af aktier, tegningsretter til aktier eller køberetter til aktier er ansat. Angivelsen skal indgives inden udløbet af betalingsfristen for afgiften, jf. ligningslovens § 28 C, stk. 2, og opkrævningslovens § 2, stk. 3.

•••
profile photo
Profilside