14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Akkrediteringsloven § 3

Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af akkrediteringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1667 af 12. august 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Akkrediteringsrådet
Akkrediteringsrådet er et fagligt uafhængigt råd. Akkrediteringsrådet fastsætter en forretningsorden.

•••

Stk. 2 Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og disses uddannelser, jf. § 1, på baggrund af akkrediteringsrapporter udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 3 Akkrediteringsrådet kan af faglige grunde eller for at afprøve Danmarks Akkrediteringsinstitutions konkurrencedygtighed beslutte at anvende en anden operatør end Danmarks Akkrediteringsinstitution til at udarbejde akkrediteringsrapporter. Den valgte operatør skal være optaget i det europæiske register for kvalitetssikringsorganer.

•••

Stk. 4 Danmarks Akkrediteringsinstitution stiller sekretariatsbistand til rådighed for Akkrediteringsrådet.

•••
profile photo
Profilside