14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Akkrediteringsloven § 8

Uddrag fra kommentarerne til akkrediteringsloven § 8:

Til § 8
Med bestemmelsen i stk. 1 foreslås det, at Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om institutionsakkreditering på baggrund af akkrediteringsrapporten.Det foreslås i bestemmelsens stk. 2, at ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser i en bekendtgørelse fastsætter procedurer for akkrediteringsforløbet, herunder overordnede krite...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.