14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Akkrediteringsloven § 7

Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af akkrediteringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 173 af 02. March 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Ved institutionsakkreditering nedsætter Danmarks Akkrediteringsinstitution et akkrediteringspanel.

•••

Stk. 2 Akkrediteringspanelet består af mindst 3 personer og sammensættes af faglige eksperter, der tilsammen har erfaring med den videregående uddannelsessektor generelt og med international kvalitetssikring af uddannelsesinstitutioner.

•••

Stk. 3 Panelet foretager en akkrediteringsvurdering af uddannelsesinstitutionen.

•••

Stk. 4 Danmarks Akkrediteringsinstitution udarbejder på baggrund heraf en akkrediteringsrapport.

•••

Stk. 5 Akkrediteringsrådet kan efter anmodning fra en uddannelsesinstitution helt eller delvis lægge en akkrediteringsrapport fra en anden internationalt anerkendt operatør til grund for afgørelsen om institutionsakkreditering, i det omfang rapporten dokumenterer, at uddannelsesinstitutionen lever op til kriterierne fastsat i medfør af § 8, stk. 2.

•••
profile photo
Profilside