14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Akkrediteringsloven § 4

Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af akkrediteringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1667 af 12. August 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Akkrediteringsrådet består af 1 formand og 8 medlemmer.

•••

Stk. 2 Uddannelses- og Forskningsministeren udpeger formanden.

•••

Stk. 3 Ministeren udpeger medlemmerne, dog således at 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra de studerendes repræsentanter i bestyrelser og skoleråd for uddannelsesinstitutioner med videregående uddannelser under ministeren.

•••

Stk. 4 Akkrediteringsrådets formand og medlemmer skal tilsammen have viden og erfaring inden for kvalitetssikring, videregående uddannelse, forskning, udviklingsbasering og arbejdsmarkedsforhold for dimittender. Mindst 1 medlem skal have international erfaring med akkreditering.

•••

Stk. 5 Akkrediteringsrådets formand og medlemmer kan højst sidde i rådet i 8 år fordelt på mindst to udpegningsperioder. Dog kan medlemmerne udpeget efter indstilling fra de studerende, jf. stk. 3, højst sidde i rådet i 3 år fordelt på mindst to udpegningsperioder. Hvis formanden eller et medlem afgår inden periodens udløb, udpeges en afløser efter stk. 2 og 3. I forbindelse med udpegningen tages stilling til udpegningsperiodens længde, jf. 1. pkt.

•••
profile photo
Profilside