14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Akkrediteringsloven § 30

Uddrag fra kommentarerne til akkrediteringsloven § 30:

Til § 30
Det foreslås med bestemmelsen i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. juli 2013.Det foreslås med bestemmelsen i stk. 2, at den nugældende lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser ophæves. Der vil efter lovens ikrafttræden blive udarbejdet en ny bekendtgørelse om såvel akkreditering af uddannelsesinstitutioner og uddannelser ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.