14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Akkrediteringsloven § 30

Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner paragraf 30

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af akkrediteringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 173 af 02. March 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§30 Loven træder i kraft den 1. juli 2013.

•••

Stk. 2 Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser ophæves.

•••

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 684 af 27. juni 2008 om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv., bekendtgørelse nr. 1174 af 1. december 2008 om akkreditering og godkendelse af videregående uddannelser under Kulturministeriet og bekendtgørelse nr. 1402 af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler fastsat i medfør af denne lov.

•••

Stk. 4 Formanden for og medlemmerne af Akkrediteringsrådet, som er udpeget efter de hidtil gældende regler, fortsætter deres funktion i Akkrediteringsrådet, indtil formanden og nye medlemmer af Akkrediteringsrådet udpeges efter § 4.

•••
profile photo
Profilside