14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Akkrediteringsloven § 28

Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner paragraf 28

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af akkrediteringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 173 af 02. March 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§28 Klageadgang m.v.
Akkrediteringsrådets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Klager over retlige spørgsmål ved Akkrediteringsrådets afgørelse kan af parterne indbringes for ministeren, senest 14 dage efter at afgørelsen er meddelt parten. Ministerens afgørelser i disse sager kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

•••
profile photo
Profilside