14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Akkrediteringsloven § 27

Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner paragraf 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af akkrediteringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 173 af 02. March 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 Økonomiske forhold
Uddannelses- og forskningsministeren afholder udgifterne til Akkrediteringsrådet og til Danmarks Akkrediteringsinstitution.

•••

Stk. 2 I det omfang Akkrediteringsrådet akkrediterer uddannelser og uddannelsesinstitutioner under andre ministre, jf. § 26, afholdes udgifterne hertil af vedkommende minister.

•••

Stk. 3 Akkreditering af uddannelser efter §§ 24 og 25 udføres som indtægtsdækket virksomhed.

•••

Stk. 4 Danmarks Akkrediteringsinstitutions vurderinger efter § 26 a, stk. 1, og opgaver i udlandet som kvalitetssikringsoperatør efter § 26 a, stk. 2, udføres som indtægtsdækket virksomhed.

•••
profile photo
Profilside