14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Akkrediteringsloven § 26

Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner paragraf 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af akkrediteringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 173 af 02. March 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Akkreditering af andre uddannelsesinstitutioner m.v.
Akkrediteringsrådet akkrediterer videregående uddannelsesinstitutioner og uddannelser på kulturministerens område. Kulturministeren fastsætter nærmere regler på Kulturministeriets område for akkreditering og prækvalifikation samt kriterier for institutionsakkreditering og for uddannelsesakkreditering med fokus på kvalitet og relevans.

•••

Stk. 2 Akkrediteringsrådet kan akkreditere uddannelser eller uddannelsesinstitutioner under andre ministre. Vedkommende minister indgår aftale herom med uddannelses- og forskningsministeren, som herefter orienterer Akkrediteringsrådet. Vedkommende minister kan fastsætte regler for akkreditering.

•••
profile photo
Profilside