14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Akkrediteringsloven § 24

Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner paragraf 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af akkrediteringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 173 af 02. March 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 Uddannelsesinstitutionernes udbud af uddannelser i udlandet følger reglerne i denne lov, jf. dog stk. 3. Dog har universiteterne ved uddannelsesakkreditering valgfrihed, for så vidt angår valg af kvalitetssikringsinstitution, jf. universitetslovens § 3 a. Vælger uddannelsesinstitutionen at bruge Danmarks Akkrediteringsinstitution til uddannelsesakkrediteringen, opkræves betaling herfor, jf. § 27, stk. 3.

•••

Stk. 2 Anvender universiteterne en anden kvalitetssikringsinstitution, jf. stk. 1, 2. pkt., sker kvalitetssikringen efter denne institutions kriterier.

•••

Stk. 3 Reglerne om prækvalifikation af nye uddannelser i udlandet finder alene anvendelse for nye uddannelser og uddannelsesudbud, hvortil der ydes statsligt tilskud.

•••
profile photo
Profilside