14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Akkrediteringsloven § 23a

Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner paragraf 23a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af akkrediteringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 173 af 02. March 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23a En uddannelsesinstitutions ret til at udbyde en uddannelse eller et uddannelsesudbud bortfalder, hvis der ikke har været indskrevet studerende på uddannelsen eller uddannelsesudbuddet i 5 år.

•••

Stk. 2 Ønsker uddannelsesinstitutionen at oprette en uddannelse eller et uddannelsesudbud, hvor retten til at udbyde uddannelsen eller uddannelsesudbuddet er bortfaldet, jf. stk. 1, skal uddannelsesinstitutionen ansøge om prækvalifikation, jf. § 18.

•••
profile photo
Profilside