14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Akkrediteringsloven § 22

Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner paragraf 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af akkrediteringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 173 af 02. March 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Uddannelses- og forskningsministeren kan af egen drift eller efter anmodning fra Akkrediteringsrådet, arbejdsmarkedets parter eller de studerende udtage uddannelser eller uddannelsesudbud med særlige kvalitetsmæssige udfordringer til gennemgang.

•••

Stk. 2 Ministeren fastsætter regler om gennemgangen, herunder om Danmarks Akkrediteringsinstitutions rolle i forbindelse med gennemgangen.

•••
profile photo
Profilside