14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Akkrediteringsloven § 21

Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner paragraf 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af akkrediteringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 173 af 02. March 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Uddannelses- og forskningsministeren træffer på baggrund af prækvalifikationen afgørelse om godkendelse af en ny uddannelse eller et nyt uddannelsesudbud, jf. dog § 18, stk. 3.

•••

Stk. 2 For uddannelsesinstitutioner, der har påbegyndt en institutionsakkreditering, sker godkendelsen under forudsætning af en efterfølgende positiv institutionsakkreditering eller en efterfølgende betinget positiv institutionsakkreditering samt en uddannelsesakkreditering. Uddannelsesinstitutionen kan anmode ministeren om, at godkendelsen sker på betingelse af en positiv uddannelsesakkreditering i stedet for en positiv institutionsakkreditering.

•••

Stk. 3 Har uddannelsesinstitutionen alene opnået en betinget institutionsakkreditering, sker godkendelsen, under forudsætning af at uddannelsen eller uddannelsesudbuddet efterfølgende opnår en positiv uddannelsesakkreditering, jf. § 14.

•••

Stk. 4 Ministeren fastsætter regler for godkendelsen.

•••
profile photo
Profilside