14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Akkrediteringsloven § 19

Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner paragraf 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af akkrediteringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 173 af 02. March 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Uddannelses- og forskningsministeren nedsætter et rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser, som vurderer ansøgninger om prækvalifikation og rådgiver ministeren om principielle spørgsmål knyttet hertil.

•••

Stk. 2 Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser består af 5-7 medlemmer, som alle udpeges af ministeren. Udvalget udpeger selv sin formand. Medlemmerne er personligt udpeget og må ikke varetage bestyrelsesposter eller ledende stillinger på videregående uddannelsesinstitutioner eller have personlig eller økonomisk interesse i det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelsers virke.

•••

Stk. 3 Medlemmerne af det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser skal tilsammen have en bred indsigt i hele det videregående uddannelsesområde og de samfundsøkonomiske overvejelser og prioriteringer forbundet hermed. 1 medlem skal desuden have international erfaring.

•••

Stk. 4 Medlemmerne kan højest udpeges for en 6-årig periode fordelt på mindst to udpegningsperioder.

•••
profile photo
Profilside