14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Akkrediteringsloven § 13

Uddrag fra kommentarerne til akkrediteringsloven § 13:

Til § 13
Med de foreslåede bestemmelser i stk. 1 og 2 fastlægges akkrediteringspanelernes nedsættelse og sammensætning. Ved uddannelsesakkreditering nedsætter Danmarks Akkrediteringsinstitution et akkrediteringspanel til at gennemføre akkrediteringsvurderingen. Panelet skal vurdere, om uddannelsens kvalitet og relevans lever op til de af ministeren for fors...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.