14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Akkrediteringsloven § 11

Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af akkrediteringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 173 af 02. March 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

I den gældende LBK nr. 173 af 02/03 2018 er henvisningen til § 5 a i § 11, stk. 1, forkert. Vi har her implementeret den korrekte version, jf. § 1, nr. 11, i ændringslov nr. 1564 af 19/12 2017.

§11 Et afslag på institutionsakkreditering medfører, at uddannelsesinstitutionen ikke kan oprette nye uddannelser eller uddannelsesudbud, og at eksisterende uddannelser skal uddannelsesakkrediteres efter en turnusplan, jf. § 32. Uddannelses- og forskningsministeren kan dog efter en konkret vurdering dispensere herfra. Uddannelsesinstitutionen kan foretage justering af eksisterende uddannelser.

•••

Stk. 2 Akkrediteringsrådet afgør efter dialog med uddannelsesinstitutionen, hvornår uddannelsesinstitutionen igen kan anmode om institutionsakkreditering, jf. dog § 6 a, stk. 2. En fornyet ansøgning om institutionsakkreditering behandles efter reglerne i § 8.

•••
profile photo
Profilside