14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Akkrediteringsloven § 10

Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af akkrediteringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1667 af 12. August 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 En betinget positiv institutionsakkreditering medfører, at alle nye uddannelser og uddannelsesudbud skal uddannelsesakkrediteres før oprettelsen. Akkrediteringsrådet fastlægger, hvor længe den betinget positive institutionsakkreditering gælder, dog maksimalt 3 år, jf. dog § 6 a, stk. 2. Uddannelsesinstitutionen kan foretage justering af eksisterende uddannelser.

•••

Stk. 2 Akkrediteringsrådet angiver i sin afgørelse en plan for opfølgning. Inden udløbet af den efter stk. 1, 2. pkt., fastsatte periode træffer Akkrediteringsrådet en ny afgørelse efter stk. 3 om institutionsakkreditering på baggrund af en supplerende akkrediteringsrapport, der alene forholder sig til de kriterier, uddannelsesinstitutionen ikke levede op til ved den første afgørelse.

•••

Stk. 3 Afgørelsen efter stk. 2, 2. pkt., kan være enten en positiv institutionsakkreditering eller et afslag på institutionsakkreditering.

•••
profile photo
Profilside