14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Akkrediteringsloven § 1

Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af akkrediteringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1667 af 12. August 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Loven gælder for akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet og for akkreditering af disse uddannelsesinstitutioners uddannelser.

•••

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan bestemme, at loven finder anvendelse for akkreditering af uddannelser og uddannelsesinstitutioner under andre ministerier og lønnede videregående uddannelser, der gennemføres hos en arbejdsgiver som led i et ansættelsesforhold.

•••
profile photo
Profilside