Bøger, som nævner Aftaleloven § 38

Baggrund

- Side 384 -

...gælder for Grønland og Færøerne. Ophævelsen af aftl. § 38 gennemføres derfor ikke på Grønland og Færøerne, hvorfor aftl. § 38 også efter ansættelsesklausullovens ikrafttræden regulerer konkurrenceklausuler på de territoriale områder: Færøerne og Grønland. Aftl. § 38 kan dog ved kongelig anordning for Grønlands vedkommende ophæves, jf. akl. § 16, stk. 2.

Læs på Jurabibliotek