Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Fysiske ændringer

- Side 228 -

...om forbrugerforhold, hvorfor der ikke stilles lige så høje krav til et ændringsvilkår i lejeaftalen. Parterne kan således aftale, at udlejer kan gennemføre væsentlige, varige identitetsændringer under lejeforholdets beståen, uden at dette konkretiseres yderligere. Aftalevilkåret vil fortsat kunne tilsidesættes som urimeligt efter aftalelovens § 36.

Læs på Jurabibliotek