Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Ændringsretten ifølge lejeaftalen

- Side 203 -

...ubegrænsede muligheder for at gennemføre væsentlige og varige identitetsændringer, må således være ugyldigt, jf. herved kapitel 3, afsnit 2.1. Derimod kan konkrete identitetsændringer aftales på forhånd. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis udlejer i fremtiden ønsker at udnytte bagtrappen til at indrette et ekstra værelse eller badeværelse i lejemålet.

Læs på JurabibliotekSammenfatning

- Side 205 -

Sluttelig kan parterne ifølge lejelovens § 136, stk. 2, på forhånd aftale en større ændringsadgang, end der følger lejelovens § 126. Dette skal dog ske i overensstemmelse med aftalelovens §§ 36 og 38 c. Et sådant aftalevilkår må derfor bl.a. have et konkret indhold og ikke give udlejer ubegrænsede muligheder for at gennemføre ensidige, fysiske ændringer.

Læs på Jurabibliotek