Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Nybyggeri og ombyggede erhvervslokaler: Fri lejefastsættelse

- Side 88 -

...ensidigt at varsle lejeforhøjelse, medmindre det er aftalt, 12 12. En sådan ændringsadgang ifølge lejeaftalen er behandlet i afsnit 3.1.4. eller udlejer har udført forbedringer, jf. lejelovens §§ 128 og 129. 13 13. Se hertil TBB 2004.25 B. Lejen vil dog kunne nedsættes eller forhøjes, hvis den er urimelig efter aftalelovens § 36, jf. lejelovens § 55.

Læs på JurabibliotekLejeaftaler indgået før 1. juli 2022

- Side 108 -

...forhånd. En eventuel fravigelse vil kunne blive tilsidesat, hvis den er urimelig, jf. aftalelovens § 36. Det ses dog sjældent, at bestemmelsen fraviges, hvilket nok kan hænge sammen med usikkerheden omkring fravigeligheden og det faktum, at lejer til enhver tid har kunnet kræve lejen nedsat efter 2019-lejelovens § 49 eller den nugældende lejelovs § 45.

Læs på Jurabibliotek